ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษามูลนิธิบ้านสุทธาวาส ประจำปีการศึกษา 2566 (ขยายรับสมัครถึง 11 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น)

ทุนการศึกษามูลนิธิบ้านสุทธาวาส ประจำปีการศึกษา 2566 (ขยายรับสมัครถึง 11 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น)

นิสิตได้รับทุนการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการ short-term summer program "Science and Technology in Japan 2023"
นิสิตได้รับทุนการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการ short-term summer program "Science and Technology in Japan 2023"

นิสิตได้รับทุนการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการ short-term summer program "Science and Technology in Japan 2023"

RSS

หมวดหมู่