ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565)

Posted: Oct 11, 2022
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและเรียนดี จำนวน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
ทุนนิสิตจิตอาสา จำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
ทุนนิสิตสร้างชื่อเสียงระดับชาติ นานาชาติ จำนวน 100,000 บาท
ทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ จำนวน 100,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร 

Print
Tags:

หมวดหมู่