วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบตอบรับการตีพิมพ์บทความลงในวารสาร

แม่แบบการเขียนบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ | TH | EN |

(Update กรกฎาคม 2563)

กองบรรณาธิการวารสาร ( Update มิถุนายน 2563)

สนใจส่งบทความต้นฉบับได้ที่ ระบบ ThaiJo2.0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบรรณาธิการ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทร 02-649-5000 ต่อ 27560 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 092 - 565 - 1458 Line ID : yu_research

ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

  1. หลักเกณฑ์
  2. เอกสารขอทุน
  3. เอกสารประกอบการเบิกเงิน
  4. เอกสารภาคผนวก

งานวิจัย

  1. หลักเกณฑ์
  2. แบบฟอร์ม
  3. อื่นๆ

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120