ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตรับทุนการศึกษาเอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2566

นิสิตรับทุนการศึกษาเอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ 

นายสุเมธี  บุญอนันต์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษาเอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 20,000 บาท

ที่มา : Facebook EGSWU

Print
Tags:

หมวดหมู่