ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครนิสิตทุนการศึกษานิสิตแลกเปลี่ยน ณ University of Fukui, ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครนิสิตทุนการศึกษานิสิตแลกเปลี่ยน ณ University of Fukui, ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566
Posted: Mar 4, 2024
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนิสิตทุนการศึกษานิสิตแลกเปลี่ยน ณ University of Fukui, ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566

💵ทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุนๆ ละ 40,000 บาท

คุณสมบัติ
⚙️นิสิตชั้นปีที่ 3
⚙️สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
⚙️สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
⚙️สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

📮นิสิตส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.) ชั้น 1 หรือ กล่องส่งทุนหน้าอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.) ❗️ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567❗️

📝 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1rjqFk2GvumxBWUtyz2Oiln4rtlTzzLTD/view?usp=sharing

📧 นิสิตที่สมัครทุนการศึกษาเข้าร่วมกลุ่ม LINE ได้ที่ https://line.me/ti/g/64yDoz13Qy 

 

Print
Tags:

หมวดหมู่