ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตได้รับทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปีการศึกษา 2565

นิสิตได้รับทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปีการศึกษา 2565
Posted: Nov 25, 2022
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

นาย วัชรกิตติ สิทธิรัตนปรีชา
นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นาย ชนะภัย คุพันธ์
นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ทุนๆ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 40,000 บาท

ที่มา : Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print
Tags:

หมวดหมู่