ทุนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการพี่ติวน้อง ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 2 วิชา Physics (ทุกภาค)

ภาคเรียนที่ 1

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่น 25)

ข่าวรับสมัครงาน (สำหรับนิสิต)

บริษัท พรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
Optional request: 
1. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.9 ขึ้นไป
2. ใจรัก อยากลองฝึกฝนการเป็น sales ฝึกเรื่องการขาย
3. มี mindset รักการขายและการตลาด
4. ภาควิชาไม่ติด แต่ถ้าจะตรงมากขึ้น คือ ภาคโยธา
5. มีรถยนต์ส่วนตัว
6. เรทเงินเดือน ฐาน sales engineer

ติดต่อ คุณเอริท 
0815728181
0818414677

บริษัทจัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ จำกัด

บริษัทจัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ จำกัด เปิดรับสมัครงานให้กับ นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เริ่มลงทะเบียนฝากประวัติ เพื่อสมัครงานกับบริษัทฯ
คลิกลงทะเบียน https://www.prtr.com/online-application/

บมจ. เมืองไทยประกันภัย

บมจ. เมืองไทยประกันภัย เปิดรับสมัครนิสิต ที่มีใจรักการเขียนโปรแกรม ตำแหน่ง Programmer (.Net/ PHP)
นิสิตที่สนใจสามารถส่ง Resume มาได้ที่ : Nitiphon.l@muangthaiinsurance.com 
เบอร์ติดต่อ 02290 3333 ต่อ 5323
มือถือ 0614101259

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รับสมัครงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นิสิตคนไหนสนใจสามารถส่ง resume ได้ที่ penphan.s@irpc.co.th

แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

ข้อมูลติดต่อฝ่ายกิจการนิสิต

ฝ่ายกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ศรีรมรื่น

Phone : 02-649-5000 Ext. 27083
E-mail : paranee@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต
อ.สุทธิพันธ์ อักษรเนียม

Phone : 02-649-5000 Ext. 27051
E-mail : suttipan@g.swu.ac.th

นางสาวศิริวรรณ ดับทุกข์

Phone : 02-649-5000 Ext. 27072
E-mail : siriwand@g.swu.ac.th

นางสาวยอดแก้ว ผู้ภักดี

Phone : 02-649-5000 Ext. 27083
E-mail : yodkaew@g.swu.ac.th