รับสมัครนิสิตเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักภาพภาษา

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษา
คอร์สเรียนภาษาที่มีครูพี่ติงลี่มาสอนให้ 5 ครั้ง 20 ชม.
จ่ายแค่ค่าหนังสือเรียน 550 บาท
สะดวกมีแอพให้เข้าใช้งาน สามารถฝึกพูดผ่านโทรศัพท์มือถือ
นอกจากนั้นยังมี Workshop และเรียน Conversation อีกด้วย
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต ชั้น 5
อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตึก วศ.)

ปฏิทิน (Calendar)

รับสมัครงาน (Careers)

ภาควิชาและหน่วยงาน (Department)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
(Department of Chemical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(Department of Mechanical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(Department of Electrical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
(Department of Civil and Environmental Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(Department of Industrial Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
(Department of Biomedical Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Department of Computer Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

International School of Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์