ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษามูลนิธิ NHK Spring (Thailand) ปีการศึกษา 2567

Posted: Mar 15, 2024
Comments: 0
Author: admin

ทุนการศึกษาบริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ทุนละ 20,000 บาท

📲นิสิตที่สนใจสามารถส่งเอกสารพร้อมหลักฐานแนบ มายังฝ่ายกิจการนิสิต  อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

👉ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567


รายละเอียดและใบสมัครขอรับทุน

Print
Tags:

หมวดหมู่