ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร ประจำปีการศึกษา 2567

Posted: Feb 23, 2024
Comments: 0
Author: admin

📲นิสิตที่สนใจสามารถส่งเอกสารพร้อมหลักฐานแนบ มายังฝ่ายกิจการนิสิต  อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

👉ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2567


รายละเอียดเพิ่มเติม

Print
Tags:

หมวดหมู่