ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ขยายเวลาถึงวันที่ 11 เมษายน 2566]

Posted: Mar 22, 2023
Comments: 0
Author: admin

📣 จำนวน 5 ทุนๆ ละ 8,000 บาท 

📲นิสิตที่สนใจสามารถส่งเอกสารพร้อมหลักฐานแนบ มายัง

ฝ่ายกิจการนิสิต  อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

🌟 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2566 🌟

👉 ประกาศและใบสมัครขอรับทุน

Print
Tags:

หมวดหมู่