ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษามูลนิธิบ้านสุทธาวาส ประจำปีการศึกษา 2565

ทุนการศึกษามูลนิธิบ้านสุทธาวาส ประจำปีการศึกษา 2565
Posted: Sep 7, 2022
Comments: 0
Author: admin

📣ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิบ้านสุทธาวาส ประจำปีการศึกษา 2565 

จำนวน 12 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท

📬สามารถ รับ - ส่ง ใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภายในวันศุกร์ที่  9 กันยายน 2565

Print
Tags: