ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ระดับชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565

Posted: Aug 15, 2022
Comments: 0
Author: admin

จำนวน 1 ทุนๆ ละ 25,000 บาท 

รายละเอียดและใบสมัครขอรับทุน
https://drive.google.com/file/d/1IdRju9zuDnY4MLjR3HQAFMUxh9jsj2dL/view?usp=sharing

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

นิสิตส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่กล่องสีน้ำตาล หน้าอาคาร วศ หรือ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก 26120 (ทุนการศึกษา) 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 (โดยถือเอาวันที่ลงตราประทับของฝ่ายกิจการนิสิตหรือไปรษณีย์)

***ใบสมัครทุนและหลักฐานที่ส่งเกินเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก***

Print
Tags:

หมวดหมู่