ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2565

Posted: Jan 10, 2023
Comments: 0
Author: admin

คุณสมบัติ
นิสิตชั้นปีที่ 3 (เพศชาย) ที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
ส่งใบสมัครทุนการศึกษาพร้อมหลักฐาน มาที่ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 

ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดและใบสมัคร
👉https://drive.google.com/file/d/1_JIS6A4RBk8Fqy1Ml2ZjbZ1oB4wVwgDK/view?usp=sharin

Print
Tags:

หมวดหมู่