ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565

Posted: Feb 10, 2023
Comments: 0
Author: admin

📣ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 - 4 

นิสิตที่สนใจสามารถส่งใบสมัครทุนการศึกษาพร้อมหลักฐาน มาที่ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 
👉ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/16vxG5SUvXuiLRwNs2nHDnPnHQaTmC6Lw/view?usp=sharing

Print
Tags: