ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

Posted: Mar 22, 2024
Comments: 0
Author: admin

ทุนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ จำนวน 60 ทุน ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท 

📲นิสิตที่สนใจสามารถส่งเอกสารพร้อมหลักฐานแนบ มายังฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

👉ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

Print
Tags:

หมวดหมู่