ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน SIIF 2023
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน SIIF 2023

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน SIIF 2023

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมบริการวิชาการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลองครักษ์
คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมบริการวิชาการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลองครักษ์

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมบริการวิชาการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลองครักษ์

คณาจารย์ และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้ารับเกียรติบัตรในโครงการ Knowledge Sharing งานวิจัยและนวัตกรรม “เล่าสู่กันฟัง : การได้รับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา” ประจำปี 2566
คณาจารย์ และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้ารับเกียรติบัตรในโครงการ Knowledge Sharing งานวิจัยและนวัตกรรม “เล่าสู่กันฟัง : การได้รับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา” ประจำปี 2566

คณาจารย์ และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้ารับเกียรติบัตรในโครงการ Knowledge Sharing งานวิจัยและนวัตกรรม “เล่าสู่กันฟัง : การได้รับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา” ประจำปี 2566

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ กิจกรรม Cadaveric workshop ในการผ่าตัดบริเวณหัวไหล่ และการใช้อุปกรณ์กลุ่มศัลยกรรมกระดูก
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ กิจกรรม Cadaveric workshop ในการผ่าตัดบริเวณหัวไหล่ และการใช้อุปกรณ์กลุ่มศัลยกรรมกระดูก

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ กิจกรรม Cadaveric workshop ในการผ่าตัดบริเวณหัวไหล่ และการใช้อุปกรณ์กลุ่มศัลยกรรมกระดูก

นิสิตและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมแสดงผลงานในงานวันแถลงข่าว ชิงถ้วยพระราชทาน “โครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ”
นิสิตและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมแสดงผลงานในงานวันแถลงข่าว ชิงถ้วยพระราชทาน “โครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ”

นิสิตและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมแสดงผลงานในงานวันแถลงข่าว ชิงถ้วยพระราชทาน “โครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ”

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนการศึกษา Summer Program “Science and Technology in Japan” และ Japan Student Services Organization Short Term Study Scholarship
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนการศึกษา Summer Program “Science and Technology in Japan” และ Japan Student Services Organization Short Term Study Scholarship

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนการศึกษา Summer Program “Science and Technology in Japan” และ Japan Student Services Organization Short Term Study Scholarship

นายบุรินทร สุขสุแพทย์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง  "รองเท้าเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและสุขภาพ"
นายบุรินทร สุขสุแพทย์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง  "รองเท้าเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและสุขภาพ"

นายบุรินทร สุขสุแพทย์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง  "รองเท้าเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและสุขภาพ"

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนศึกษาในระดับปริญญาโท ณ Beijing Institute of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนศึกษาในระดับปริญญาโท ณ Beijing Institute of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนศึกษาในระดับปริญญาโท ณ Beijing Institute of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจัดแสดงในงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม 2566
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจัดแสดงในงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม 2566

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจัดแสดงในงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม 2566

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อผลงาน "ระบบตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะสมองบาดเจ็บไม่รุนแรงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์"
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อผลงาน "ระบบตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะสมองบาดเจ็บไม่รุนแรงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์"

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อผลงาน "ระบบตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะสมองบาดเจ็บไม่รุนแรงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์"

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านเข้ารอบนำเสนอและสาธิตผลงาน การคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ SIC Thailand 2023
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านเข้ารอบนำเสนอและสาธิตผลงาน การคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ SIC Thailand 2023

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านเข้ารอบนำเสนอและสาธิตผลงาน การคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ SIC Thailand 2023

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ศึกษาดูงานโรงพยาบาลชลบุรี และบริษัท บริษัทออโธพีเซีย จำกัด
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ศึกษาดูงานโรงพยาบาลชลบุรี และบริษัท บริษัทออโธพีเซีย จำกัด

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ศึกษาดูงานโรงพยาบาลชลบุรี และบริษัท บริษัทออโธพีเซีย จำกัด

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมสร้างสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านแสงและนวัตกรรมทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันสากลแห่งแสง 2566
คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมสร้างสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านแสงและนวัตกรรมทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันสากลแห่งแสง 2566

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมสร้างสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านแสงและนวัตกรรมทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันสากลแห่งแสง 2566

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ผ่านเข้าร่วมการคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ผ่านเข้าร่วมการคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ผ่านเข้าร่วมการคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ

บริษัท RFS บรรยายให้ความรู้ทางด้านเครื่องมือแพทย์และการทำงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
บริษัท RFS บรรยายให้ความรู้ทางด้านเครื่องมือแพทย์และการทำงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

บริษัท RFS บรรยายให้ความรู้ทางด้านเครื่องมือแพทย์และการทำงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับรับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับรับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับรับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ได้รับการประกาศเกียรติในงานเชิดชูเกียรติวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ได้รับการประกาศเกียรติในงานเชิดชูเกียรติวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565

อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ได้รับการประกาศเกียรติในงานเชิดชูเกียรติวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565

นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "องครักษ์โมเดล": กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "องครักษ์โมเดล": กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "องครักษ์โมเดล": กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันระดับนานาชาติ 18th DSP Creative Design Contest
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันระดับนานาชาติ 18th DSP Creative Design Contest

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันระดับนานาชาติ 18th DSP Creative Design Contest

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ITEX23
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ITEX23

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ITEX23

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565

RSS

หมวดหมู่