ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ศึกษาดูงานโรงพยาบาลชลบุรี และบริษัท บริษัทออโธพีเซีย จำกัด

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ศึกษาดูงานโรงพยาบาลชลบุรี และบริษัท บริษัทออโธพีเซีย จำกัด

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลชลบุรี และบริษัท บริษัทออโธพีเซีย จำกัด (Orthopeasia Co., Ltd) เมื่อวันที่ 25 ถึง 26 พฤษภาคม 2566


ที่มา Facebook BME SWU
 

Print
Tags:

หมวดหมู่