ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีในโครงการ Global UGRAD

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีในโครงการ Global UGRAD

🎉  ขอแสดงความยินดี 🎉

⚙️ นางสาววันมารีญา สัญชัยวรนันท์ ⚙️
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 1

👉🏻 ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีในโครงการ Global UGRAD ปีการศึกษา 2567 - 2568

✨ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ประกาศผลทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 4 - 5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในภาคฤดูใบไม้ร่วงปี 2567 (สิงหาคม - ธันวาคม 2567) หรือฤดูใบไม้ผลิปี 2568 (มกราคม - พฤษภาคม 2568) ✨

ที่มา : Facebook BMESWU 

Print
Tags:

หมวดหมู่