ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงผลิตน้ำประปา องครักษ์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงผลิตน้ำประปา องครักษ์

⚙️💦 นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ระบบสุขาภิบาล (Sanitary system) ณ โรงผลิตน้ำประปา องครักษ์ ภายใต้วิชา BME460: Hospital Engineering ระบบวิศวกรรมอาคารพื้นฐาน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

ที่มา : Facebook BMESWU

Print
Tags:

หมวดหมู่