ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ได้รับการประกาศเกียรติในงานเชิดชูเกียรติวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565

อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ได้รับการประกาศเกียรติในงานเชิดชูเกียรติวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดี กับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ศรีรมรื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธินันท์ ท่อแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร สุขแจ่มศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ที่มา : Facebook EGSWU

Print
Tags:

หมวดหมู่