ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566

คณาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566
Posted: May 7, 2024
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

คณาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยอาคารนวัตกรรม  ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ที่มา : Facebook EGSWU

Print
Tags:

หมวดหมู่