ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครบรอบ 5 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครบรอบ 5 ปี
Posted: Dec 6, 2022
Comments: 0
Author: admin

อาจารย์ปิยวัชร์ ธาราสมบัติ อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครบรอบ 5 ปี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชั้น 7 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

Print
Tags: