ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ : นักทดสอบเจาะระบบ"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ : นักทดสอบเจาะระบบ"
Posted: Dec 1, 2022
Comments: 0
Author: admin

จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ )

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับหลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ : นักทดสอบเจาะระบบ"  ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2- ชั้นปีที่ 4 โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่า นายชินดนัย กลับทุ่ง จากบริษัท ACIS Professional Center และนายชญาวัตร เจียมประเสริฐบุญ จากบริษัท Siam Thanat Hack มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำอาชีพนักทดสอบเจาะระบบ ทักษะที่จำเป็นในสายงานด้านนักทดสอบเจาะระบบ และการทำ CTF (Mini Workshop) ณ ห้อง วศ.51 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ที่มา : Facebook CPE SWU
 

Print
Tags: