ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ติวก่อนสอบ “วิชา PY101”

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ติวก่อนสอบ “วิชา PY101”
Posted: Sep 30, 2022
Comments: 0
Author: admin

📆วันที่ 30 ก.ย.⭐️1-4 ต.ค.65 เวลา 17.00-19.00 น.

👩🏻‍🏫โดย พี่นนท์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

📍ติวออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aPA18FOLqwYfOHpQmqK45XlPhzbrKx0Zpj6AyH3CEPy01%40thread.tacv2/General?groupId=e3bfdcc0-f9d1-4eb3-80e1-df8a531639f6&tenantId=f90c4647-886f-4b4c-b2eb-555df9ec4e81

Print
Tags:

หมวดหมู่