ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนไม่รับสินบนทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนไม่รับสินบนทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
Posted: Mar 22, 2022
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจะให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปราม​การ​ทุจริต​ ไม่รับสินบนทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่​ และมุ่งมั่นที่จะบริหารงานอย่างมีคุณธรรม​และโปร่งใส​

Print
Tags:

หมวดหมู่