ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 5 คน

👷🏻‍♂️นิสิตชั้นปีที่ 3 - 4

  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมเครื่องกล


👷🏻‍♀️ระยะเวลาฝึกงาน เมษายน-มิถุนายน

📍สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณอุทุมพร (อุ๊) โทร +6682-414-9619

Print
Tags:

หมวดหมู่