ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง

  • Safety Health and Enviroment Officer
  • Industrial Engineer
  • Programmer

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/15YchyCK680yR-NYGvbPurXjKOOrdtRg2/view?usp=sharing

Print
Tags:

หมวดหมู่