ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องกลนวดฝ่าเท้าแบบลูกกลิ้ง-ลมร้อน

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  นาผล ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร  เครื่องกลนวดฝ่าเท้าแบบลูกกลิ้ง-ลมร้อน

🎊 ขอแสดงความยินดีกับ 🎊

📖 ผลงานสิ่งประดิษฐ์  เรื่อง "เครื่องกลนวดฝ่าเท้าแบบลูกกลิ้ง-ลมร้อน" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 

⚙️ ผู้ประดิษฐ์ ⚙️
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  นาผล
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะ

Print
Tags:

หมวดหมู่