ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท แอปอินทัช จำกัด จัดกิจกรรม  “mini workshop : เรียนรู้วิธีการในการทำ UX/UI เบื้องต้น สำหรับการพัฒนาและสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยธุรกิจลูกค้า”

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท แอปอินทัช จำกัด จัดกิจกรรม  “mini workshop : เรียนรู้วิธีการในการทำ UX/UI เบื้องต้น สำหรับการพัฒนาและสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยธุรกิจลูกค้า”

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท แอปอินทัช จำกัด จัดกิจกรรม  “mini workshop : เรียนรู้วิธีการในการทำ UX/UI เบื้องต้น สำหรับการพัฒนาและสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยธุรกิจลูกค้า” เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการพัฒนาและสร้างแอปพลิเคชั่นรวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกงานและการทำงาน ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 นิสิตชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 โดย วิทยากรจาก บริษัท แอปอินทัช จำกัด (App Intouch) ณ ห้อง G651 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567


ที่มา Facebook CPE SWU

Print
Tags:

หมวดหมู่