ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ SWU X Lotus's Retail Innovation Hackathon

โครงการ SWU X Lotus's Retail Innovation Hackathon

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“โลตัส”) จัดโครงการ “SWU X Lotus's Retail Innovation Hackathon” เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาจากต่างสถาบันได้เข้ามาทำกิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกแก้โจทย์ธุรกิจจริง และการทำ practical business solution ร่วมกันกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากทางบริษัทโลตัส โดยมีนิสิตจากคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเข้าร่วมทำการแข่งขันในโครงการเมื่อวันที่ 25 และ 26 เมษายน 2567 ณ ชั้น 7 อาคารสำนักงานคณบดีฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์


ที่มา : Facebook CPE SWU

Print
Tags:

หมวดหมู่