ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ SFHEA - Senior Fellow of the Higher Education Academy ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standards Framework ; UKPSF)


ที่มา : Facebook EGSWU

Print
Tags:

หมวดหมู่