ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 2566

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้อง C206 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา และเป็นสวัสดิมงคลแก่บุคลากรและนิสิต


ที่มา : Facebook EGSWU
 

Print
Tags:

หมวดหมู่