ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ  บริษัท แอปอินทัช จำกัด จัดกิจกรรม University Roadshow

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ  บริษัท แอปอินทัช จำกัด จัดกิจกรรม University Roadshow

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท แอปอินทัช จำกัด จัดกิจกรรม “University Roadshow”  เพื่อแนะนำบริษัทและรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2 และนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการฝึกงานและฝึกงานสหกิจศึกษากับบริษัท พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบแอปพลิเคชั่นเบื้องต้น ณ ห้อง G636 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางไฟฟ้า (ตึก G) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ซึ่งบริษัท แอปอินทัช จำกัด ประกอบธุรกิจในการรับพัฒนาและสร้างแอปพลิเคชั่นหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Web Application , Mobile Application โดยใช้ Tools ที่หลากหลายและเหมาะสมกับงาน Application ที่ต้องการพัฒนา

ที่มา : Facebook CPE SWU

Print
Tags:

หมวดหมู่