ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม SWU Engineering Job Fair 2024

ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม SWU Engineering Job Fair 2024
Posted: Mar 11, 2024
Comments: 0
Author: admin

ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม SWU Engineering Job Fair 2024 ในวันที่ 14  มีนาคม 2567 เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ ลาน COVER WAY มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 

✍️วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้พบกับสถานประกอบการที่ตรงตามความต้องในการทำงาน และประหยัดเวลาในการเดินทาง มีบริษัทชั้นนำจะมารอรับสมัครงานให้กับนิสิต 

1. บริษัท อีเอสพี เอเซียน เซ็นเตอร์ จำกัด
2. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด
3. บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
5. สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6. บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัดบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
8. Arcelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd. 
9. บริษัท โปรทอส เทคโนโลยี จำกัด
10. บริษัท แอปอินทัช จำกัด
11. Delta Electronics Thailand 
12. บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)จำกัด
13. บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
14. บริษัท เคลียร์แพ็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
15. บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด
16. บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จำกัด
18. Halliburton Energy Services, Inc.
19. Passion Abroad Services
20. บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด
21. บริษัท อัลตร้าไปป์เซอร์วิส จำกัด
22. บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
23. บริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
24. บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
25. บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
26. บริษัทเอช เค เค อินสตรูเมนเทชั่น เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

📱 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

Print
Tags:

หมวดหมู่