ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมติวก่อนสอบ วิชา PY102

ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมติวก่อนสอบ วิชา PY102
Posted: Feb 22, 2024
Comments: 0
Author: admin

📝 ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมติวก่อนสอบ วิชา PY102

👩🏼‍🏫 วิทยากร โดย พี่นนท์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

📆 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 เวลา 16.00-18.00 น.

📍 ติวออนไลน์ผ่าน Microsoft Team

Print
Tags:

หมวดหมู่