ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
Posted: Feb 19, 2024
Comments: 0
Author: admin

🎓งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566🎓

📆ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

📌กิจกรรม Job Fair เริ่มเวลา 11:00 น.

📍นิสิตชั้นปี 4 ที่เข้าร่วมจะได้รับบันทึก “กิจกรรมบังคับ”

Print
Tags:

หมวดหมู่