ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-6273 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-6273 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขประจำตัวสอบ 0001    นายสมพจน์ - คำแก้ว

เลขประจำตัวสอบ 0002    นายอนุมัติ ศิริเจริญพานิชย์

เลขประจำตัวสอบ 0010    นายอิศราฐ์ เชาว์ภิสิทธิ์

เลขประจำตัวสอบ 0011    นายวรวัฒน์ ทรงกิตติ

เลขประจำตัวสอบ 0012    น.ส.จุฑาณี พรมจันทร์

เลขประจำตัวสอบ 0013    นายศุภณัฐ คงวัฒน์


ทั้งนี้ ให้บุคคลผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามตำแหน่ง ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณผุสดี  บำรุงกิจ 02-649-5000 ต่อ 27074 pusadeeb@g.swu.ac.th 


ที่มา : SWU Recruitment

Print
Tags:

หมวดหมู่