ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Amit Prashant, Dean of Engineering จาก Institute of Technology Gandhinagar และ India Embassy

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Amit Prashant, Dean of Engineering จาก Institute of Technology Gandhinagar และ India Embassy
Posted: Jan 31, 2024
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำคุณ ศรีสนิท รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ Prof.  Amit Prashant, Dean of Engineering จาก Institute of Technology Gandhinagar และ India Embassy ณ ห้องประชุม 9B อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อเจรจาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิสิต และ บุคลากรทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2567 ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Institute of Technology Gandhinagar ต่อไป


ที่มา : Facebook EGSWU

Print
Tags:

หมวดหมู่