ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี นำโดยประธานหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา เข้าร่วมนำเสนอและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในงาน National Chemical Engineering Program Day 2023 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา : Facebook EGSWU

Print
Tags:

หมวดหมู่