ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1275 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1275 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1275
ไม่มีผู้ผ่านการสรรหา

ที่มา : ข่าวและกิจกรรม มศว

Print
Tags:

หมวดหมู่