ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (2) 7 - 2703 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่องการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2703 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

 

บัดนี้การรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

 

เลขประจำตัวสอบ 001 นางสาวนฤมล ชมชื่น

เลขประจำตัวสอบ 002 นางสาวสุทธิชา แก้วพงษ์

เลขประจำตัวสอบ 003 นางสาววนิดา จันทรังษี

เลขประจำตัวสอบ 004 นางสาวจิราวรรณ ทองประศรี

เลขประจำตัวสอบ 005 นางสาวจริยา เพ็ชรภิโรม

เลขประจำตัวสอบ 006 นางสาวสาวิตรี รักคุณ

เลขประจำตัวสอบ 007 นายธนสรรค์ อินลุเพท

เลขประจำตัวสอบ 008 นางสาวจารุวรรณ คำสอน

เลขประจำตัวสอบ 009 นางสาวจิรัชญา มากสุวรรณ

เลขประจำตัวสอบ 010 นายรัตน์ติพงษ์ เกตุบุตร

เลขประจำตัวสอบ 011 นายกำธร ศรีกงพาน

เลขประจำตัวสอบ 012 นางสาวปรียาภรณ์ บุญโฉม

 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

โทร 02-649-5000 ต่อ 27074 หรือ 27084

Print
Tags:

หมวดหมู่