ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Ethical Hacking For CTF ปีการศึกษา 2565

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Ethical Hacking For CTF ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Ethical Hacking For CTF ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม องครักษ์

ที่มา : Facebook EGSWU

สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/TsjimMRLUnJPXWsu7

Print
Tags:

หมวดหมู่