ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญไชย ไทยเจียมได้รับรางวัลเหรียญทองในงาน INTARG 2023 ณ ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญไชย ไทยเจียมได้รับรางวัลเหรียญทองในงาน INTARG 2023 ณ ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญไชย ไทยเจียม
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ได้รับรางวัล "เหรียญทอง" จากการส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง "รถพยาบาลเก่งด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศและกระบวนการตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภายในการช่วยชีวิต" ประกวดและจัดแสดงในงาน The 16th International invention and Innovation Show (INTARG 2023) ณ เมืองคาโตไวซ์ ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 24 ถึง 25 พฤษภาคม 2566

Print
Tags:

หมวดหมู่