ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  นาผล และ รองศาสตราจารย์ ดร.สงกรานต์  วิริยะศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นโดยใช้ชุดโมดูลเทอร์โมอิเล็คตริกส์

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  นาผล และ รองศาสตราจารย์ ดร.สงกรานต์  วิริยะศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นโดยใช้ชุดโมดูลเทอร์โมอิเล็คตริกส์

ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  นาผล
รองศาสตราจารย์ ดร.สงกรานต์  วิริยะศาสตร์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์


ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นโดยใช้ชุดโมดูลเทอร์โมอิเล็คตริกส์

Print
Tags:

หมวดหมู่