ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

สวก. ประกาศรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2567

สวก. ประกาศรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2567
Posted: May 24, 2023
Comments: 0
Author: admin

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567


ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11700

Print
Tags:

หมวดหมู่