ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมติวก่อนสอบ วิชา PY102

ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมติวก่อนสอบ วิชา PY102
Posted: Apr 29, 2023
Comments: 0
Author: admin

📣 ติวก่อนสอบ วิชา PY102

⏰ วันที่ 29 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 20.30 น. ถึง 22.30 น.

👩🏻‍🏫 โดยพี่นนท์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

📍เรียนผ่าน Microsoft Team 
Team code : i5m9unw

29  เมษายน 2566  บทที่ 6  แสง
30  เมษายน 2566  บทที่ 7  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
1 พฤษภาคม 2566   บทที่ 8  ทฤษฎีควอนตัม
2 พฤษภาคม 2566  บทที่ 9  นิวเคลียร์ฟิสิกส์
3 พฤษภาคม 2566  บทที่ 10  นิวเคลียร์ฟิสิกส์

จัดโดย ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่มา : Facebook EGSWU

Print
Tags:

หมวดหมู่