ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (2) 7 – 2715 สังกัดสํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่องการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2715 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น 

บัดนี้การรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 


เลขประจำตัวสอบ 001 นางสาวเมทินี หอมละออ
เลขประจำตัวสอบ 002 นางสาวมาลัย เนตรแก้ว
เลขประจำตัวสอบ 003 นางสาวพัชรี รอดเย็น
เลขประจำตัวสอบ 004 นางสาวสุทธิชา แก้วพงษ์
เลขประจำตัวสอบ 005 นางสาวจารุวรรรณ คำสน


ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โทร 02-649-5000 ต่อ 27074 หรือ 27084


ที่มา : ข่าวและกิจกรรม มศว (swu.ac.th)

Print
Tags:

หมวดหมู่