ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พานิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลี่ยนไทย จังหวัดสระบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พานิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลี่ยนไทย จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้พานิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลี่ยนไทย จังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการปฏิบัติงาน ทางภาควิชาฯ  ขอขอบพระคุณทางบริษัทที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


ที่มา : Facebook PRIESWU

Print
Tags:

หมวดหมู่