ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Posted: Mar 22, 2023
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความร่วมมือในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญร่วมทดสอบและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนิสิตก่อนการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพื่อทำความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกันและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/DA1zaRJPSiahpXoX6

Print
Tags:

หมวดหมู่